Video giới thiệu sách: Sống cho điều ý nghĩa hơn

https://youtu.be/UoGy_8Xb0R4
video

Video Giới thiệu sách: Hành trình trở thành người giáo viên

https://youtu.be/h6oJ8SPol7g
video

Video Giới thiệu sách: Dạy con đọc sách

https://youtu.be/rl3pK8Ep27w
video

Giới thiệu sách: Hồi kết đẹp xinh

https://youtu.be/c-KROANLuf8
video

GIỚI THIỆU VỀ LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023); nhằm tuyên truyền sâu rộng góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa của Ngày Thương binh -...
video

CUỐN SÁCH BA TƠ- ĐẤT NƯỚC- CON NGƯỜI

Cuốn sách “Ba Tơ -  Đất nước – Con người” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là tư liệu quý để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nghiên cứu, học tập, giáo...
video

VIDEO GIỚI THIỆU SÁCH VỀ VĂN HÓA SA HUỲNH

https://youtu.be/be03t_hol6s