MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SỬ DỤNG NGÔN TỪ TRÊN BÁO CHÍ

   Cuốn sách này là tập hợp các bài viết của tác giả đã công bố trên các tạp chí và các hội thảo khoa học chuyên ngành. Nó đề cập một số vấn...

DI SẢN HÁN NÔM Ở QUẢNG NGÃI CÁC LOẠI HÌNH VÀ GIÁ TRỊ...

   Tập sách chuyên khảo Di sản Hán Nôm ở Quảng Ngãi - các loại hình và giá trị đặc trưng là kết quả sưu tầm, nghiên cứu trong nhiều năm của nhóm biên...

DẤU ẤN CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH TRONG CÁCH...

   Cuốn sách “Dấu ấn của nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc” được giới thiệu theo một cấu trúc chặt chẽ, hợp lý và...

LỊCH SỬ BÁO CHÍ CÁCH MẠNG TỈNH QUẢNG NGÃI 1930-2010

   Ngày 21.6.1925, tờ báo Thanh Niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra số báo đầu tiên, đánh dấu mốc lịch sử hình thành báo chí cách mạng Việt Nam. Trong...

TÁC PHẨM GIẢI BÁO CHÍ TỈNH QUẢNG NGÃI 2009-2018

   Giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi đã đi qua chặng đường mười năm và thực sự trở thành một “sân chơi” lý thú, bổ ích của những người làm báo và công chúng...

TÌM HIỂU LỊCH SỬ BÁO CHÍ VIỆT NAM

   Báo chí là một bộ phận của đời sống tinh thần của con người, là một trong những hình thái ý thức xã hội. Báo chí nằm trong cấu trúc thượng tầng, chịu...

TUYỂN TẬP TÁC PHẨM BÁO CHÍ QUẢNG NGÃI 2011-2017

   Tuyển tập tác phẩm báo chí Quảng Ngãi 2011-2017 là những tác phẩm như một bức tranh đa màu, đủ các chủ đề, hiển lộ trước mặt người xem với đầy đủ những...

TUYỂN TẬP TÁC PHẨM BÁO CHÍ QUẢNG NGÃI 2005-2010

   5 năm qua (2005-2010) tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa về mọi mặt kinh tế - xã hội, trở thành địa phương có sức thu hút trong...

NHÀ BÁO HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG BÀI VIẾT Ở QUẾ LÂM

   Cuốn sách “Nhà báo Hồ Chí Minh và những bài viết ở Quế Lâm”, bạn đọc sẽ được tiếp cận với Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh – một nhà báo xuất...

TUYỂN TẬP TÁC PHẨM BÁO CHÍ QUẢNG NGÃI 2000-2005

   Nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc:     Tuyển tập tác phẩm báo chí Quảng Ngãi 2000-2005 gồm...