SÁCH GIÁO DỤC SINH VIÊN VIỆT NAM THEO GƯƠNG BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI KỲ HỘI NHÂP

0
268

   Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, nhà chính trị lỗi lạc, là anh hùng giải phóng dân tộc đồng thời là một nhà văn hóa kiệt xuất. Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng. Người đã đấu tranh chống áp bức, bất công, phấn đấu đem lại cuộc sống tự do, hạnh phúc cho nhân dân và nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản vô giá về tư tưởng, đạo đức, nhân cách cao đẹp. Di sản Hồ Chí Minh với bản lĩnh chính trị đặc sắc của Người có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn trong thời đại ngày nay.

   Bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh là sự kết tinh truyền thống tốt đẹp của gia đình, quê hương, dân tộc và thời đại. Bản lĩnh chính trị của Người thể hiện một ý chí, lý tưởng, hoài bão cách mạng cao cả, một quyết tâm gang thép, một nghị lực phi thường vượt qua phong ba bão táp, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang. Chính vì vậy, giáo dục bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ, trong đó có sinh viên là một vấn đề có ý nghĩa sâu sắc. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã từng dạy: Thanh niên là người chủ tương lai nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một công việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

   Hiện nay đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, với những thời cơ xen lẫn những thách thức lớn, đòi hỏi sinh viên phải khẳng định được bản lĩnh chính trị của mình một cách vững vàng trước mọi sóng gió của thời đại. Sinh viên Việt Nam vẫn luôn là lực lượng tiên phong, nòng cốt, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua xây dựng và phát triển đất nước; ra sức tu dưỡng, học tập và rèn luyện, chủ động tiếp cận khoa hcj công nghệ, cùng với toàn Đảng, toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm xây dựng một nước Việt Nam phát triển bền vững.

   Cuốn sách Giáo dục sinh viên Việt Nam theo gương bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập do Nhà xuất bản Đại học Vinh ấn hành năm 2020 với 184 trang viết về những vấn đề lý luận cơ bản về bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh; Thực trạng giáo dục, quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục sinh viên theo gương bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh.

   Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây