NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019-2024

0
283

   Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024, diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tích cực chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

   Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2019 là ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam, nơi quyết định những vấn đề quan trọng của công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2019-2024 Tham dự đại hội có 986 đại biểu là những cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho niềm tin, ý chí, nguyện vọng và tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc anh em, của gần 23 triệu thanh niên Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

   Với tinh thần “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”. Đại hội xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024, xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng vững mạnh, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên yêu nước, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   Cuốn sách Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 do Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2020, sách dày 190 trang là tài liệu học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 cho cán bộ, hội viên, thanh niên gồm mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đồng hành và phát huy thanh niên xung kích, sáng tạo, tình nguyện, chung sức trẻ vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh; Điều lệ sửa đổi, bổ sung Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 và một số chương trình hành động…

   Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây