ÂM NHẠC DÂN GIAN CỦA DÂN TỘC NGƯỜI H’RÊ Ở QUẢNG NGÃI

   Âm nhạc dân gian H’rê khá đa dạng và phong phú, tuy nhiên những giá trị về âm nhạc, văn hóa đang dần có nguy cơ mai một nếu mãi chỉ là ký...

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ VỀ ĐÌNH CHỈ CHIẾN...

   Hiệp định Giơnevơ là văn bản pháp lý quốc tế quan trọng. Lần đầu tiên các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được các nước lớn công nhận tại một hội...

LUẬT BIỂN ĐẢO VÀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ BIỂN ĐẢO

    Nhằm bảo đảm cho việc quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên cũng như giữ vững chủ quyền biển, đảo, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên...

HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TƯ LIỆU VÀ SỰ THẬT...

   Trong lịch sử, Việt Nam đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống ngoại xâm. Phần lớn thư tịch cổ quốc gia trong các giai đoạn đó đã bị quân xâm lược...

BẢO VỆ VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO, THỀM LỤC ĐỊA CỦA TỔ...

    Biển đảo Việt Nam là một bộ phận cấu thành chủ quyền quốc gia, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, đồng thời là địa bàn chiến...

CÁC THƯƠNG CẢNG VEN BIỂN BẮC TRUNG BỘ THẾ KỶ X – XIX

  Biển cũng như sông, là những “con đường biết đi”, giúp chúng ta vận chuyển, đi lại. Mặt khác, biển là một kho chứa bao la với trữ lượng vô tận về muối...

CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM XƯA VÀ NAY

  Cuốn sách “Chủ quyền biển đảo Việt Nam xưa và nay” do Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 2020, với 216 trang được viết qua các câu chuyện lịch sử như...