TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI, VĂN HÓA MỚI

0
996

   Nhà nghiên cứu Nguyễn Trung Thu được nhiều bạn đọc biết đến với tư cách một nhà thơ. Ông là tác giả của nhiều tập thơ: Em hoặc không ai cả, Đêm Trường Sơn nhớ Bác, Kỷ niệm về lời ru buồn, Đôi mắt xa xăm, Tím biển biếc trời… Sau 10 năm mặc áo lính, ông được điều về công tác ở Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, sau đó công tác tại Tạp chí Tư tưởng – Văn hóa, ông đã viết hàng trăm bài in nhiều tờ báo và tạp chí nghiên cứu, giới thiệu các vấn đề văn hóa, văn nghệ…

   Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tập hợp một số bài viết nghiên cứu của ông trong lĩnh vực này để xuất bản thành cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng con người mới, văn hóa mới”.

   Cuốn sách có nội dung phong phú, đề cập nhiều vấn đề cơ bản trong đường lối cũng như chỉ đạo thực tiễn về hoạt động văn hóa, văn nghệ của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

   Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng con người mới, văn hóa mới / Nguyễn Trung Thu. – Hà Nội : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, 2013. – 367 tr. ; 21 cm.

   Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

   Số đăng ký cá biệt:                  MN.051978-79                       DN.034500

                                                                   Ánh Nguyệt

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây