ĐẢNG TA LÀ ĐẠO ĐỨC LÀ VĂN MINH

0
1037

   Xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh, Đảng phải là của giai cấp, của dân tộc, có sự thống nhất giữa giai cấp và dân tộc, Đảng phải có sự đoàn kết thống nhất nhằm bảo đảm cội nguồn sức mạnh của mình và “là thống nhất, là độc lập, là hòa bình, ấm no”, Đảng của những giá trị nhân văn, là mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người và biểu hiện những thành tựu trí tuệ tiên tiến.

   Nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập cho bạn đọc về vấn đề xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách “Đảng ta là đạo đức là văn minh.”

   Nội dung cuốn sách được chia làm 2 phần:

   Phần thứ nhất: Những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

   Phần thứ hai: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh.

   Cuốn sách chọn lọc một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư tưởng xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh, được sắp xếp theo thứ tự thời gian, và các bài viết của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu… phân tích nội dung xây dựng đảng là đạo đức, là văn minh trong tư tưởng Hồ Chí Minh; việc vận dụng tư tưởng của Người trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

   Đảng ta là đạo đức là văn minh / Trương Ngọc Nam, Hoàng Anh đồng chủ biên. – Hà Nội : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, 2011. – 420 tr. ; 21 cm.

   Số đăng ký cá biệt:          MN.050358-59          DN.033318

Ánh Nguyệt

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây