Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt Nam gắn liền với bảo vệ môi trường

0
213

   Trong bối cảnh mới của Việt Nam và thế giới, để phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trong thời gian tới, khoa học công nghệ đóng vai trò rất quan trọng, là một trong hai trụ cột chính của công cuộc cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Ngoài ra, xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục. Tuy nhiên thực trạng ô nhiễm môi trường sống ở nông thôn, nhất là các vùng phát triển làng nghề sản xuất thủ công mỹ nghệ đang là vấn đề nan giải, mặc dù đã có nhiều cố gắng khắc phục.

   Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về xây dựng và phát triển nông thôn mới bền vững, năm 2021 Nhà xuất bản Xây dựng xuất bản quyển sách “Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt Nam gắn liền với bảo vệ môi trường” của tác giả Nguyễn Duy Dũng.

   Qua 237 trang, tác giả Nguyễn Duy Dũng trình bày các vấn đề như: Xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam; Quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới; Vấn đề môi trường nông thôn ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam; Xây dựng hệ thống công trình phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam.

   Trong đó đề cập việc chú trọng xây dựng hệ thống công trình phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế nông thôn bao gồm: hệ thống đường giao thông, hệ thống xử lý rác thải, hệ thống điện, hệ thống nước sạch … và các vấn đề bảo vệ môi trường nông thôn. Đặc biệt, xác định người nông dân vừa là đối tượng vừa là chủ thể quan trọng nhất, cần được phát huy trong quá trình xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường; Sự phối hợp giữa chính quyền và người dân địa phương trong bảo vệ môi trường phải chặt chẽ, thường xuyên liên tục với nhiều cách thức phù hợp; đồng thời thực hiện xây dựng và phát triển một nền nông nghiệp và kinh tế nông thôn hiện đại bền vững theo tinh thần của Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. 

   Từ những kết quả nghiên cứu được đúc kết, với những ví dụ điển hình về môi trường ở nông thôn Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Philippin, “Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt Nam gắn liền với bảo vệ môi trường” là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

Minh Nghìn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây