Hỏi – đáp luật trẻ em

0
321

   Ngày 05 – 4 – 2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Trẻ em số 102/2016/QH13. Theo đó, Luật này quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

   Nhằm giúp quý độc giả hiểu rõ hơn những quy định trên, Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi trân trọng giới thiệu quyển sách “Hỏi – đáp Luật Trẻ em” do Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản năm 2021.

    Sách với 250 trang, trình bày chi tiết từng câu hỏi và đáp dựa trên các điều của Luật Trẻ em năm 2016. Phần cuối quyển sách là các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trẻ em như:

   Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em;

   Thông tư số 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em;Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc Tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

   Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc Hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Minh Nghìn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây