TÌM HIỂU LỊCH SỬ BÁO CHÍ VIỆT NAM

0
767

   Báo chí là một bộ phận của đời sống tinh thần của con người, là một trong những hình thái ý thức xã hội. Báo chí nằm trong cấu trúc thượng tầng, chịu sự chi phối của cơ sở và tác động trở lại cơ sở.

   Báo chí là tấm gương phản ánh đời sống xã hội. Không thể hiểu thấu đáo những gì phản ánh trên báo chí nếu không biết nguồn gốc sâu xa của chúng trong đời sống xã hội. Sẽ sai lầm, nếu nghiên cứu báo chí tách rời đời sống xã hội. Cũng sẽ sai lầm nếu thổi phồng tác dụng của báo chí, cho báo chí có thể “tạo ra các cuộc cách mạng”. Báo chí có tác động đối với đời sống xã hội, song bản thân nó cũng chịu sự chi phối của đời sống xã hội, nhất là cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội.

   Lịch sử báo chí Việt Nam là một bộ phận của lịch sử Việt Nam. Hiểu lịch sử Việt Nam là cơ sở để hiểu sâu lịch sử báo chí Việt Nam. Nghiên cứu lịch sử báo chí Việt Nam cũng là góp phần vào việc nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Nghiên cứu lịch sử báo chí Việt Nam có thể rút ra những bài học bổ ích cho việc xây dựng nền báo chí mới, xã hội chủ nghĩa của Việt Nam ngày nay.

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

   Tìm hiểu lịch sử báo chí Việt Nam / Hồng Chương. – H : Sách giáo khoa Mác – Lênin, 1987. – 215tr ; 19cm

   Số đăng ký cá biệt: Đ.4206

Vân Trà– Phòng Thông tin Thư mục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây