DẤU ẤN CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH TRONG CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

0
423

   Cuốn sách “Dấu ấn của nhà báo Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc” được giới thiệu theo một cấu trúc chặt chẽ, hợp lý và khá tỉ mỉ tình hình ra đời và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam từ những ngày đầu, và phát triển liên tục cho tới ngày nay.

   Cuốn sách gồm hai phần chính:

   Phần I: Giới thiệu những bài báo của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc

   Phần II: Giới thiệu 12 bài viết của một số nhà khoa học nghiên cứu về các bài báo của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh

   Ngoài ra còn có Phụ lục lần lượt giới thiệu Tổng mục các bài viết của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trên báo L’ Humanité của Đảng Cộng sản Pháp và cuối cùng là một số tài liệu, bản chụp bài viết của Nguyễn Ái Quốc bằng tiếng Việt – Pháp – Anh – Hàn.

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

   Dấu ấn của nhà báo Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc / Đỗ Quang Hưng, Nguyễn Văn Khoa Sưu tầm, biên sọan. – Hà Nội : Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông, 2011. – 343 tr. ; 24 cm.

   Số đăng ký cá biệt: DV.004594            MV.006204-205

Vân Trà– Phòng Thông tin Thư mục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây