DI SẢN HÁN NÔM Ở QUẢNG NGÃI CÁC LOẠI HÌNH VÀ GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG

0
568

   Tập sách chuyên khảo Di sản Hán Nôm ở Quảng Ngãi – các loại hình và giá trị đặc trưng là kết quả sưu tầm, nghiên cứu trong nhiều năm của nhóm biên soạn và các cộng tác viên, đặc biệt là từ cuối năm 2017 đến nửa đầu 2019, bằng sự hỗ trợ từ đề tài nghiên cứu khoa học “Sưu tầm, nghiên cứu, dịch thuật, phân loại và đánh giá tư liệu Hán Nôm ở Quảng Ngãi” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì. TS.Nguyễn Đăng Vũ là chủ nhiệm, kiêm chủ biên.

   Từ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, các tác giả đã biên soạn thành bản thảo sách chuyên khảo này. Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phần Tuyển dịch, nội dung chính của tập sách được chia thành 9 chương:

   Chương I: Tổng quan về Quảng Ngãi và di sản Hán Nôm ở Quảng Ngãi;

   Chương II: Sắc phong;

   Chương III: Chiếu, chỉ và bằng cấp;

   Chương IV: Hoành phi, liễn đối;

   Chương V: Gia phả;

   Chương VI: Văn bia;

   Chương VII: Đất đai và địa bạ;

   Chương VIII: Di sản Hán Nôm ở Quảng Ngãi – những giá trị đặc trưng;

   Chương IX: Thực trạng và một số giải pháp bảo tồn.

   Trong nội dung cuốn sách các tác giả chú trọng đến các vấn đề: Sự hình thành di sản Hán Nôm ở Quảng Ngãi – các loại hình tư liệu Hán Nôm tiêu biểu; đặc biệt, các tác giả đã tập trung phân tích tương đối kỹ lưỡng về những giá trị đặc trưng của di sản Hán Nôm ở Quảng Ngãi.

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

   Di sản Hán Nôm ở Quảng Ngãi : Các loại hình và giá trị đặc trưng / Nguyễn Đăng Vũ.- Hà Nội : Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2020. – 762 tr. ; 24 cm.

   Số đăng ký cá biệt: DCV.000482        

Vân Trà– Phòng Thông tin Thư mục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây