NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ VIỆT NAM TIÊU BIỂU THẾ KỶ XX

0
8342

   Thế kỷ XX được xem như một chặng đường dài trong tiến trình lịch sử nước ta, không chỉ chứa đựng trang sử hào hùng dân tộc với hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, mà còn đánh dấu bước đầu Việt Nam đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới và mở rộng kinh tế thị trường, tăng cường hội nhập.

   Cuốn sách “Những sự kiện lịch sử tiêu biểu thế kỷ XX” của tác giả Nguyễn Ngọc Thanh chủ biên. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh phát hành năm 2017. Sách dày 297 trang, khổ 13,5x31cm. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở nguồn tài liệu của các nhà sử học đã được công bố trên các sách báo, tạp chí với mong muốn giúp cho độc giả biết được quá trình đấu tranh, xây dựng đất nước của dân tộc Việt Nam một cách xuyên suốt và ngắn gọn trong khoảng thời gian từ năm 1900 đến 1996.

   Nội dung cuốn sách gồm 6 chương, những sự kiện tiêu biểu được tổng hợp, biên soạn, sắp xếp theo trình tự thời gian giúp người đọc có thể nắm bắt được nhiều sự kiện lịch sử và tập trung vào những dấu mốc lịch sử quan trọng, được chia theo mốc thời gian: Giai đoạn (1900 – 1920) có các nội dung như: Thành lập Hộ Duy Tân (4/1904); Nguyễn ái Quốc tìm đường cứu nước tháng 6/1911; thành lập Việt Nam Quang phục hội tháng 5/1912; phong trào nông dân Yên Thế kết thúc năm 1913; Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Véc-xây bản yêu sách của nhân dân An Nam ngày 18/6/1919,… Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa tháng 7/1920. Giai đoạn (1921 -1945) có các nội dung: Cuộc bãi công nhân Ba Son tháng 8/1925; Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên ra đời tháng 6/1925, sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản năm 1929 là Đông Dương Cộng sản Đảng – An Nam cộng sản Đảng – Đông Dương Cộng sản Liên đoàn; hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản; thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 1/1930 và một số nôi dung khác, tiêu biểu có các sự kiện thành lập Đôi Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (22/12/1944) là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam và cách mạng tháng Tám năm 1945 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Giai đoạn (1946 – 1954) là giai đoạn kiến quốc chống giặc đói, giặc dốt và kháng chiến chống thù trong giặc ngoài cho đến sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Giai đoạn (1955-1975) là giai đoạn tập trung kháng chiến chống Mỹ – Ngụy cứu nước. Giai đoạn (1976 – 1985), bắt đầu xây dựng đất nước. Giai đoạn (1986 – 1996), Đại hội VI của Đảng, một cú huých bước ngoặt đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trên trường quốc tế.

   Cuốn “Những sự kiện lịch sử tiêu biểu thế kỷ XX” là tài liệu lịch sử có giá trị, giúp độc giả có cái nhìn xuyên suốt về những sự kiện  lịch sử của dân tộc Việt Nam đã trải qua trong thế kỷ XX, một thời kỳ mà đất nước có nhiều biến động, nhiều thay đổi lớn.

   Trân trọng phục vụ cuốn sách đến quý độc giả tại Thư viện Tổng hợp tỉnh, 103 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi.

Minh Tuấn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây