Hồ Chí Minh – Nhà dự báo chiến lược

0
813

   Tác phẩm “Hồ Chí Minh – Nhà dự báo chiến lược” trình bày khái niệm, cơ sở hình thành, giá trị lý luận và thực tiễn những dự báo chiến lược của Hồ Chí Minh. Người đã để lại cho dân tộc và nhân dân Việt Nam một bản di chúc bất hủ, trường tồn cùng với thời gian và những dự báo tương lai của Người về sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam.

   Hồ Chí Minh – Nhà dự báo chiến lược / Phạm Ngọc Anh, Lê Thị Thu Hồng chủ biên; Vũ Văn Thuấn.- H. : Nxb. Công an Nhân dân, 2017. – 295 tr. ; 21 cm.

   Số ĐKCB: DN.040718 -719;  MN.060355- 357

Phòng TT-TM

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây