Hồ Chí Minh – Những câu chuyện thành bài học lịch sử

0
909

   Giới thiệu những câu chuyện, thông tin, tư liệu về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đạo đức, lối sống, trí tuệ siêu việt và tài năng lỗi lạc của Hồ Chí Minh. Những sự kiện lịch sử chính trong cuộc đời và sự nghiệp của lãnh tụ cách mạng Hồ Chí Minh.

    Hồ Chí Minh – Những câu chuyện thành bài học lịch sử / Khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ chủ tịch sưu tầm, biên soạn. – H.: Nxb. Thanh niên, 2018. – 323 tr. ; 21 cm.

   Số ĐKCB: DN.040720 – 721; MN.060358 – 360

Phòng TT-TM

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây