Hồ Chí Minh giá trị về tư tưởng và đạo đức

0
857

   Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vai trò của đạo đức cách mạng biểu hiện tập trung trong quan niệm “đạo đức là cái gốc của người cán bộ cách mạng”. Nó xuyên suốt và nhất quán trong tư tưởng cũng như hoạt động của Người và được trình bày chi tiết trong cuốn sách Hồ Chí Minh giá trị về tư tưởng và đạo đức” Trình bày vị trí, vai trò, chuẩn mực, nguyên tắc, tấm gương và tính thiết thực của đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh.

   Hồ Chí Minh giá trị về tư tưởng và đạo đức / Trần Quang Nhiếp, Nguyễn Văn Sáu. – Tái bản lần thứ 1. – H: Nxb. Công an nhân dân, 2017. – 376 tr. ; 21 cm.

   Số ĐKCB: DN.040706 -707;  MN.060337- 339

Phòng TT-TM

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây