ĐỒNG CHÍ TRẦN KIÊN TRỌN ĐỜI VÌ ĐẢNG VÌ DÂN Hồi ký

0
683

   Đồng chí Trần Kiên tên thật là Nguyễn Tuấn Tài, bí danh Quốc Sơn, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1920 tai sã Nghĩa Kỳ, huyện tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

   Đồng chí tham gia cách mạng năm 1936, hoạt động trong các tổ chức quần chúng hợp pháp, dưới sự  lãnh đạo của Ðảng; làm liên lạc cho các đồng chí cán bộ cách mạng ở  Ba Tơ, sau đó tham gia Việt Minh tại địa phương.

   Từ tháng 3-1945 đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tham gia Ðội du kích Ba Tơ, làm Tiểu đội trưởng, Trung đội phó rồi Trung đội trưởng  và tham gia khởi nghĩa tại Quảng Ngãi.

   Sau Tổng khởi nghĩa, tiếp tục công tác trong quân đội, làm Ðại đội trưởng, Tiểu đoàn phó, Tiểu đoàn trưởng, Trung đoàn phó, Trung đoàn  trưởng. Về Ðảng là Bí thư cán sự huyện Ðắk Glây, huyện Plei Kon, Tỉnh  ủy viên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Gia Kon (nay là Gia Lai và  Kon Tum).

   Cuối năm 1954 ở lại hoạt động ở miền nam. Từ cuối năm 1954 đến năm  1960 là Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum và Liên tỉnh ủy viên liên tỉnh 4 (Tây  Nguyên).

   Cuối năm 1960 là Phó ban Quân sự Khu V. Từ năm 1962 đến 1964 là Khu ủy viên,  Ủy viên Thường vụ Khu ủy V, Thường trực Quân khu ủy, kiêm Chủ nhiệm  Hậu cần Quân khu V.

   Từ năm 1964 đến 1965 là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, kiêm Chính trị viên Tỉnh  đội.

   Từ năm 1966 đến 1969 là Thường vụ Khu ủy V, Phó Tư lệnh Quân khu 5, Thường  trực Quân khu ủy.

   Năm 1970 là Thường vụ Khu ủy V, phụ trách công tác tổ chức.

   Từ năm 1971 đến 1975 là Thường vụ Khu ủy V, Cục trưởng Cục Hậu cần  Quân khu V, Thường trực Quân khu ủy. Có lúc trực tiếp làm Tư lệnh kiêm Chính ủy Ðoàn 773, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng khu  Trung Trung Bộ.

   Tháng 12-1975 là Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum.

   Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Ðảng (tháng 12-1976), được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

   Từ năm 1977 đến 1978 là Bí thư Tỉnh ủy Ðắc Lắc.

   Từ năm 1979 đến 1980 là Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp.

   Tháng 12-1980 là Bí thư Tỉnh ủy Nghĩa Bình (nay là Quảng Ngãi và Bình Ðịnh).

   Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Ðảng (tháng 3-1982), đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Trung ương  bầu vào Ban Bí thư Trung ương và làm Trưởng ban Ủy ban Kiểm tra Trung  ương.

   Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Ðảng (tháng 12-1986), đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Trung ương  bầu lại vào Ban Bí thư Trung ương và làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra  Trung ương.

   Ðồng chí là đại biểu Quốc hội khóa VI.

   Do công lao và thành tích hoạt động cách mạng, đồng chí đã được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất và hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhất, Huân chương Thành Ðồng hạng nhì, Huân chương Giải phóng hạng nhất và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Huy hiệu 50 năm tuổi đảng.

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

   Đồng chí Trần Kiên trọn đời vì Đảng vì dân : Hồi ký. – H. : Chính trị quốc gia, 2005. – 546tr ; 22cm

   Số đăng ký cá biệt:     Đ.27451       M. 40952       DCN.000773-775

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây