NGUYỄN CHÁNH – CON NGƯỜI VÀ SỰ NGHIỆP

0
958

   Nguyễn Chánh, còn gọi là Chí Thuần (1914 – 1957), Ông sinh trưởng trong một gia đình trung nông tại đội 6, Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông bắt đầu các hoạt động cách mạng khi còn rất trẻ. Từ năm 1929 ông đã tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Năm 1931 ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1935-1939, ông là Tỉnh ủy viên Quảng Ngãi

   Tháng 3 năm 1945, ông được Tỉnh ủy Quảng Ngãi phân công lãnh đạo đội du kích Ba Tơ, mới được thành lập sau cuộc khởi nghĩa Ba Tơ. Tại thời điểm đó, ông đã có một chủ trương rất táo bạo là không để “đội du kích luẩn quẩn trên vùng rừng núi, mà đưa quân về đồng bằng, dựa vào phong trào quần chúng cách mạng để xây dựng và chiến đấu, đồng thời phát triển dân quân tự vệ và tham gia phát động phong trào cách mạng của quần chúng”. Chính nhờ vào đường lối này mà lực lượng của Đội du kích Ba Tơ đã lớn mạnh một cách nhanh chóng trở thành lực lượng vũ trang nòng cốt của mặt trận Việt Minh tại tỉnh Quảng Ngãi.

   Ngày 14 tháng 8 năm 1945, ông đã lãnh đạo đội du kích Ba Tơ, lúc đó bao gồm hàng vạn dân quân tự vệ và quần chúng cách mạng, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật. Qua đó, Quảng Ngãi đã trở thành một trong những địa phương giành được chính quyền sớm nhất trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.

   Ông từ biệt chúng ta ở tuổi 43, một chiến sĩ cách mạng tràn đầy sức sống, phẩm chất và tài năng, còn có thể làm biết bao việc, góp phần cống hiến với biết bao quý báu cho sự nghiệp giữ nước và dựng nước.

   Cuốn sách giới thiệu về con người và sự nghiệp của Nguyễn Chánh cũng như những tình cảm và sự đánh giá cao quý của bạn bè và đồng nghiệp khắp nơi trên cả nước đối với ông, một người con ưu tú của Quảng Ngãi.

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

   Nguyễn Chánh con người và sự nghiệp : Tái bản. – Hà Nội : Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2014. – 427 tr. ; 24 cm.

   Số đăng ký cá biệt:      DCV.000354-56

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây