Một số mẫu bài thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020

1. Bùi Thị Ánh Dương, Lớp 4.1  2. Lê Thế Anh, lớp XD15D04  3. Đào Thị Diễm Trân, Lớp 5.3 4. Nguyễn Hiền Thương, lớp 5A    
video

Video giới thiệu sách: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

https://youtu.be/8sM1J7yRw8M

Video giới thiệu sách: Sống cho điều ý nghĩa hơn

https://youtu.be/UoGy_8Xb0R4
video

Video giới thiệu sách: Tôi là Malala

https://youtu.be/cUjWrLy7Wmk
video

Video giới thiệu sách: Hoàng tử bé

https://youtu.be/iJUfVrxwyhI
video

Video giới thiệu sách Thuật hùng biện

https://youtu.be/yyYYZrh5o00
video

Video giới thiệu sách: Tôi tự học

https://youtu.be/XgAG3NY0o8A