TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

0
1258

   Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh không ngừng chăm lo xây dựng, rèn luyện Đảng ta thành một đảng mácxít thật sự trong sạch, vững mạnh. Người đã khái quát nên một hệ thống quan điểm có tính quy luật về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Những quan điểm này đã trở thành một bộ phận quan trọng trong toàn bộ si dản tư tưởng của Người. Đảng ta cũng xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, là yếu tố giúp cho Đảng ta ngày càng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, đưa đất nước ta vững bước vào thế kỷ XXI.

   Nhằm đáp ứng nhu cầu về tư liệu học tập, nghiên cứu của đông đảo bạn đọc về tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, Nhà xuất bản Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” do TS Phạm Ngọc Anh và PGS, TS Bùi Đình Phong, giảng viên Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia đồng chủ biên.

   Cuốn sách đề cập các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng, về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, về việc vận dụng tư tưởng đó vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nước ta hiện nay… Mong rằng, cuốn sách sẽ là tài liệu bổ ích cho đông đảo bạn đọc.

   Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi trân trọng giới thiệu cuốn sách hay cùng bạn đọc.

   Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh / Phạm Ngọc Anh, Bùi Đình Phong: đồng chủ biên. – Hà Nội : Nhà xuất bản Lý luận chính trị, 2005. – 574 tr. ; 21 cm.

   Số đăng ký cá biệt:           MN.044031                     DN.029488

                                                       Ánh Nguyệt

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây