TRƯỜNG CHINH – MỘT NHÂN CÁCH LỚN, MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

0
1015

   Đồng chí Trường Chinh (tên thật là Đặng Xuân Khu) sinh ngày 09-02-1907. Đồng chí quê ở xã Xuân Hồng huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ Tám tháng 05-1941, đồng chí Trường Chinh được cử làm Tổng bí thư của Đảng. Vào tháng 02-1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Ngày 17-07-1986, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên đặc biệt, đồng chí Trường Chinh được bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư thay đồng chí Lê Duẩn. Đồng chí Trường Chinh qua đời ngày 30-09-1988.

   Tổng Bí thư Trường Chinh – chiến sỹ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

   Cuốn sách “Trường Chinh – Một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam” tập hợp nhiều bài viết, bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà hoạt động khoa học, văn hoá, xã hội và cộng sự gần gũi của đồng chí Trường Chinh qua nhiều thời kỳ, từ những năm 1930 đến những năm 1980. Nội dung cuốn sách khẳng định những đóng góp và tài năng của đồng chí Trường Chinh trên mặt trận văn hóa như: Nhà báo Trường Chinh: “Dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ”; Trường Chinh – Nhà văn hóa lớn; Đóng góp của đồng chí Trường Chinh trên mặt trận văn hóa; Trường Chinh – Người góp phần khai tạo nền văn hóa mới Việt Nam; Trường Chinh – Nhà văn hóa lớn của dân tộc…. Nhiều bài viết trong cuốn sách đã cho độc giả thấy được tấm gương cộng sản kiên trung trong cách mạng, tính nguyên tắc, tổ chức kỷ luật, sự giản dị, gần gũi với đồng bào, đồng chí, tính khiêm tốn, cách làm việc khoa học, cẩn thận, nhân cách cao thượng và trong sáng của đồng chí Trường Chinh.

   Trường Chinh – Một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam/ H.: Nxb Chính trị quốc gia, 2002. – 916 tr. ; 24cm.

   Số ĐKCB: Kho mượn: MW.001682

Ảnh: Hữu Vương, Tin: TK

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây