XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

0
170

   Hiện nay và trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Ở trong nước, sau hơn 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi chúng ta phải nắm vững xu thế khách quan, phải có sự đổi mới và phát triển về nội dung, phương thức xây dựng quân đội phù hợp trên nền tảng của tư duy mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới; phù hợp với khả năng thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Nhằm giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu nghiên cứu, học tập chính trị, giáo dục truyền thống. 

   Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới” của Đại tướng Lương Cường do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành năm 2019 với 500 trang, được kết cấu gồm 3 phần: Phần thứ nhất: “Một số vấn đề lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị”.  Phần thứ hai: “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị-thành tựu và bài học kinh nghiệm”.  Phần thứ ba: “Yêu cầu và giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới”

   Đây là cuốn sách có giá trị, góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về lịch sử truyền thống về Đảng quang vinh, Quân đội và nhân dân Việt Nam anh hùng. Trên cơ sở đó, cần quán triệt, triển khai, thực hiện thắng lợi quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình mới.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây