XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

0
118

   Cuốn sách “Xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2021, với hơn 500 trang được kết cấu thành 4 phần. Phần thứ nhất: Tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phần thứ hai: Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới; phần thứ ba: Củng cố nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới; phần thứ tư: Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới đã tổng kết những vấn đề lý luận, thực tiễn trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Hệ thống quan điểm của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây