Thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

0
605

   Ngày 10/8/2020, Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh ký Quyết định số 120/QĐ-TVTH về việc thành lập Ban Biên lập Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, gồm 08 thành viên, do Giám đốc Thư viện làm Trưởng ban, Phó Giám đốc làm phó ban, các thành viên còn lại thuộc các phòng chức năng của Thư viện.

   Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh có nhiệm vụ:

  1. Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế quản lý, điều hành hoạt động của Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh theo quy định.
  2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thông tin nhằm đưa Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh hoạt động thông suốt, hiệu quả, an toàn bảo mật thông tin.
  3. Tiếp nhận, biên tập, kiểm duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung tin, bài được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp ngày càng thiết thực, hiệu quả, phục vụ đắc lực sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư viện Tổng hợp tỉnh và nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
  4. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và hệ thống thư viện công cộng cấp huyện, xã tổ chức việc cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật.
  5. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh giao.
  6. Thành viên Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh hoạt động kiêm nhiệm và hưởng các chế độ thù lao theo quy định hiện hành.

   Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 165/QĐ-TV ngày 12/10/2015 của Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.

                                       Lê Thị Tuyết

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây