Công văn Số 142/TVTH-HCTH

0
595

Về việc thống kê số lượng, chất lượng viên chức

Số/ký hiệu: 142/TVTH-HCTH

Ngày ban hành: 08/9/2020
 

Nội dung đính kèm:
Thống kê số lượng, chất lượng viên chức
Biểu mẫu BM02

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây