Phong cách quần chúng của Bác Hồ

0
903

   Tuyển chọn những bài nói, bài viết, thư và các câu chuyện thể hiện phong cách quần chúng của Bác Hồ như: Tư tưởng trọng dân và gần dân, chăm lo lợi ích, đời sống cho nhân dân, phải tin vào dân, biết dựa vào dân… Qua đó, chúng ta thêm hiểu và học hỏi tốt hơn ý nghĩa trong lời dạy của Người.

   Phong cách quần chúng của Bác Hồ / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. – H. : Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018. – 287 tr. ; 19 cm.     

   Số ĐKCB: DN.041055 – 056;  MN.060795 – 797

Phòng TT-TM

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây