Phong cách diễn đạt của Bác Hồ

0
1710

   Gồm những bài nói, bài viết về phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh, khi Bác Hồ “xung phong phê bình” báo chí và các câu chuyện như: Gửi anh em văn hóa và trí thức Nam Bộ, tài ứng khẩu của Bác…thể hiện phong cách diễn đạt của Bác.

   Phong cách diễn đạt của Bác Hồ / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. – H. : Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018. – 263 tr. ; 19 cm.  

   Số ĐKCB: DN.041061 – 062;  MN.060804 – 806

Phòng TT-TM

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây