NÔNG ĐỨC MẠNH TUYỂN TẬP (1986-2011)

0
2490

   Đồng chí Nông Đức Mạnh sinh ngày 11-09-1940 tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Tháng 04-2001, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng chí Nông Đức Mạnh được trung ương bầu làm Tổng Bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam. Năm 2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí Nông Đức Mạnh tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

   Bộ sách “Nông Đức Mạnh tuyển tập (1986-2011)”gồm 4 tập: Tập 1 gồm các bài nói, bài viết của đồng chí Nông Đức Mạnh trong thời kỳ giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái, Trưởng Ban Dân tộc Trung ương và Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, từ tháng 3-1987 đến tháng 4-1992. Tập 2 gồm các bài nói, bài viết của đồng chí Nông Đức Mạnh trong 10 năm giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội, từ năm 1992 đến năm 2001. Tập 3 gồm các bài nói, bài viết của đồng chí Nông Đức Mạnh trong nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa IX (từ tháng 4-2001 đến tháng 4-2006). Tập 4 gồm các bài nói, bài viết của đồng chí Nông Đức Mạnh trong nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa X (từ tháng 4-2006 đến tháng 01-2011).

   Nông Đức Mạnh tuyển tập (1986-2011)/ H.: Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, 2018. – 383tr. ; 980 tr.; 1000 tr.; 22cm.

   Số ĐKCB: Kho đọc DN.040931 – 933

Ảnh: Hữu Vương, Tin: TK

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây