NGUYỄN VĂN CỪ – NHÀ LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC, MỘT TẤM GƯƠNG CỘNG SẢN MẪU MỰC

0
1214

   Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh 09-07-1912 ở làng Phù Khê, xã Phù Khê, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tháng 03-1938, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp quyết định thành lập Mặt trận thống nhất dân chủ. Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được bầu làm Tổng Bí thư thay đồng chí Hà Huy Tập.  Ngày 28-08-1941, đồng chí Nguyễn Văn Cừ bị thực dân pháp xử bắn tại pháp trường Bà Điểm cùng một số đồng chí khác.

   Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi, đồng chí Nguyễn Văn Cừ luôn thể hiện tinh thần kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và thách thức, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cả cuộc đời hoạt động của đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về nêu cao tinh thần cách mạng, tận trung với nước, tận hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phong cách làm việc khoa học, hiệu quả; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

   Cuốn sách “Nguyễn Văn Cừ – Nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm gương cộng sản mẫu mực” được tuyển chọn những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ nhằm tôn vinh và khẳng định công lao và những cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đối với Đảng và dân tộc ta, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

   Nguyễn Văn Cừ – Nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm gương cộng sản mẫu mực/ H.: Nxb Chính trị quốc gia, 2002. – 708 tr. ; 24cm.

   Số ĐKCB: Kho mượn: MV.006481 – 483   Kho đọc: DV.004807 – 808

   Ảnh: Hữu Vương, Tin: TK

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây