HỒ CHÍ MINH TIỂU SỬ

0
834

   Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân ta; cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, công bằng xã hội trên thế giới; cho sự củng cố và phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân ta. Cuộc đời của Người, như đánh giá của Đảng ta, là “một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ”

   Kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), Thư viện Tổng hợp tỉnh trân trọng kính giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Hồ Chí Minh tiểu sử của Giáo sư Song Thành (chủ biên), được Nhà xuất bản Lý luận Chính trị in ấn và phát hành. Nội dung sách khái quát khá đầy đủ tiểu sử về Chủ tịch Hồ được xuất bản ở nước ta.

   Nội dung sách gồm 13 chương:

   Chương 1: Thời niên thiếu và những hoạt động yêu nước đầu tiên (5/1890 – 6/1911)

   Chương 2: Từ người yêu nước trở thành một chiến sĩ cộng sản (6/1911-12/1920)

   Chương 3: Lên án chủ nghĩa thực dân, thúc đẩy sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa (1921-6/1923)

   Chương 4: Hoạt động ở trung tâm phong trào cộng sản quốc tế, bổ sung và phát triển lý luận về cách mạng thuộc địa (7/1923-10/1924)

   Chương 5: Chuẩn bị điều kiện và sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam (11/1924-2/1930)

   Chương 6: Từ nước ngoài, theo dõi và chỉ đạo phong trào cách mạng ở trong nước (1930-1941)

   Chương 7: Lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa tháng Tám, sáng lập Nhà nước dân chủ cộng hòa (1941-1945)

   Chương 8: Xây dựng và bảo vệ nền cộng hòa dân chủ, đối phó thù trong, giặc ngoài, chuẩn bị kháng chiến lâu dài (9/1945-12/1946)

   Chương 9: Linh hồn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (12/1946-7/1954)

   Chương 10: Lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất Tổ quốc (1954-1964)

   Chương 11: Lãnh đạo cả nước quyết tâm chống Mỹ cứu nước (1964-1968)

   Chương 12: Năm cuối cùng của cuộc đời 79 mùa xuân

   Chương 13: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta, đời đời sống mãi.

   Tác phẩm Hồ Chí Minh tiểu sử là công trình khoa học, nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đồng thời được viết khá nhẹ nhàng và dễ đọc, vừa cung cấp cho độc giả những hiểu biết chính xác về một vĩ nhân, gắn với một thời kỳ lịch sử huy hoàng của dân tộc và những biến cố lớn lao của thời đại, giúp người đọc hiểu biết về tư tưởng – lý luận, đạo đức – phong cách của lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, qua đó có thể nâng cao thêm tâm hồn, tư tưởng, đạo đức của mình.

   Hồ Chí Minh tiểu sử / Song Thành chủ biên, Phan Văn Các, Nguyễn Huy Hoan…. – Hà Nội : Nhà xuất bản Lý luận chính trị, 2006. – 758 tr. ; 22 cm.

   Số đăng ký cá biệt: MN.044001-002;             DN.029473

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

            Kim Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây