ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN LINH VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

0
850

   Đồng chí Nguyễn Văn Linh (tên thật là Nguyễn Văn Cúc) sinh ngày 01-07-1915. Đồng chí quê ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tháng 12-1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam kiêm chức Bí thư Đảng uỷ quân sự trung ương (năm 1987). Ngày 27-04-1998, đồng chí Nguyễn Văn Linh tạ thế để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân. 

   Đồng chí Nguyễn Văn Linh – một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương mẫu mực về sự liêm khiết và chính trực, hết lòng vì nước, vì dân, người đã mãi mãi gắn bó với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và nhân dân Việt Nam.

   Cuốn sách “Đồng chí Nguyễn Văn Linh và cách mạng Việt Nam” tập hợp những bài tham luận của các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành, các nhà khoa học, các đồng chí làm công tác nghiên cứu và giảng dạy, các nhà hoạt động thực tiến và các bài viết của những người thân thiết đã gắn bó cả đời mình với đồng chí Nguyễn Văn Linh. Các bài viết bằng tình cảm trân trọng và luận cứ thuyết phục đã nêu rõ đồng chí Nguyễn Văn Linh là nhà lãnh đạo xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng.

   Đồng chí Nguyễn Văn Linh và cách mạng Việt Nam/ H.: Nxb Chính trị quốc gia, 2001. – 329tr. ; 22cm.

   Số ĐKCB: Kho mượn: M.032666-667

Ảnh: Hữu Vương, Tin: TK

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây