ĐỒNG CHÍ NGUYỄN DUY TRINH – NHÀ LÃNH ĐẠO TIỀN BỐI TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

0
103

   Trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn trên toàn bộ mặt trận ngoại giao của nước ta gồm: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

   Cuốn sách “Đồng chí Nguyễn Duy Trinh – Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam” do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành năm 2020 với 568 trang gồm các bài viết tập trung phân tích, làm rõ thân thế, sự nghiệp, phẩm chất kiên cường, bất khuất, tấm gương về đạo đức cách mạng; công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Duy Trinh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, góp phân thiết thực vào việc giáo dục truyền thống cách mạng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, nhất là đối vói thế hệ trẻ.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây