ĐỒNG CHÍ HOÀNG VĂN THỤ – NHÀ LÃNH ĐẠO TIỀN BỐI TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG, NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA QUÊ HƯƠNG LẠNG SƠN

0
214

   Cuốn sách “Đồng chí Hoàng Văn Thụ – Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành năm 2020 với hơn 500 trang đã tập trung phân tích, làm rõ thân thế, sự nghiệp, phẩm chất kiên cường, bất khuất, tấm gương về đạo đức cách mạng, công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

   Cuốn sách góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng, những đóng góp to lớn và tấm gương hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của đồng chí Hoàng Văn Thụ.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây