DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐẢNG ĐÃ LÃNH ĐẠO VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM

0
90

   Từ cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay nước ta đã ba lần thay đổi mô hình phát triển xã hội. Mô hình thứ nhất là mô hình xã hội của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mô hình thứ hai là mô hình của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, và cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mô hình thứ ba là mô hình cách mạng Việt Nam theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

   Ngoài tư tưởng về mặt nền văn hóa cao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghiên cứu rất sâu sắc nền văn hóa của nhân loại và đề xuất nhiều ý kiến tiếp biến các tinh hoa của nó vào văn hóa Việt Nam.

   Cuốn sách “Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng đã lãnh đạo và phát triển văn hóa Việt Nam” của tác giả Đỗ Huy do Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 2021 với hơn 322 trang là quá trình nghiên cứu và trình bày những nội dung quan trọng đường lối xây dựng nền văn hóa Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng văn hóa ngời sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

   Hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu sâu hơn, nhận diện đúng hơn những thành tựu và những khó khăn của sự phát triển văn hóa của một dân tộc đang trong thời kỳ phát triển tiến tới một xã hội chủ nghĩa.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây