DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SOI SÁNG CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM

0
220

   Từ thực tiễn chống ngoại xâm, ông cha ta đã đúc kết được nhiều bài học và kinh nghiệm quý báu. Trí tuệ đánh giặc giữ nước là một trong những đỉnh cao của trí tuệ Việt Nam. Hồ Chí Minh đã mang theo trí tuệ đó trong hành trình tìm đường cứu nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc là sự kết hợp tinh hoa của dân tộc với trí tuệ của thời đại, là học thuyết Mác – Lênin và thực tiễn của cả cuộc đời đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng cao thượng, phong phú và sáng tạo của Người cho độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân. Vì vậy, chân lý Không có gì quý hơn độc lập, tự do” do Người tổng kết không chỉ là chân lý cho dân tộc Việt Nam mà còn là chân lý cho tất cả các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Nó là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của các dân tộc trong thời đại ngày nay. Chân lý đó được các dân tộc trên thế giới thừa nhận như một lẽ tự nhiên, không ai có thể bác bỏ. Có thể nói rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc là bước phát triển mới của học thuyết Mác – Lênin về cách mạng vô sản ở các dân tộc thuộc địa.

   Kể từ ngày Người đi vào cõi vĩnh hằng nhưng tên tuổi, sự nghiệp vĩ đại cùng với tấm lòng nhân ái của Người vẫn còn sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện lịch sử mới của Đảng ta. Suy ngẫm và cảm nhận nhiều điều sâu sắc từ bản Di chúc thiêng liêng của Người, mỗi công dân Việt Nam, đặc biệt là mỗi cán bộ, đảng viên luôn nguyện ra sức phấn đấu, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

   Cuốn sách “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam” của Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản năm 2019 nhân kỉ niệm 50 năm công bố Di chúc của Người. Cuốn sách gồm 414 trang, khổ 14,5 x 20,5cm, nội dung được chia làm 3 phần: Phần thứ nhất: Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – sự kết tinh bản lĩnh và trí tuệ của Người. Phần thứ hai: Nửa thế kỉ thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần thứ ba: Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chinh trong thời kì mới.

   Cuốn sách không chỉ là một công trình khoa học nhằm tri ân sâu sắc vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân mà còn góp phần giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; đồng thời đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây