CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

0
342

   Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị cha già của dân tộc, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới, người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

   Với tinh thần yêu nước, thương dân sâu sắc, nồng nàn, chứng kiến sự thất bại liên tiếp của các phong trào yêu nước và các cuộc đấu tranh theo các khuynh hướng khác nhau của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược, Bác đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Sau nhiều năm bôn ba nhiều nước trên thế giới, năm 1920, Người đã đến với chủ nghĩa Mác-Leenin, tìm thấy ở đó con đường cứu nước, con đường cách mạng vô sản, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Với bản lĩnh phi thường, trí tuệ thiên tài, tầm nhìn vượt thời đại và tài tổ chức lỗi lạc, Người đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Leenin vào thực tiễn Việt Nam, tích cực chuẩn bị những điều kiện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Sự ra đời của Đảng cùng với Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo đã chấm dứt khủng hoảng về lực lượng và đường lối lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác như Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước do nhân dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc…

   Cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành năm 2020 với độ dày 920 trang sách thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn sâu sắc của toàn Đảng và dân tộc Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức về Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

   Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây