CÁCH DẠY – CÁCH HỌC – CÁCH SỐNG TRONG THẾ KỶ XXI (Khảo sát triết lý giáo dục của Dewey và Makiguchi để đưa ra phương thức giáo dục mới cho nhân loại)

0
69

   Trong thế kỷ XXI, vấn đề “học tập suốt đời” (lifelong learning) được xem là chìa khóa mở ra cánh cửa mới cho tương lai về những tư duy ứng dụng trong giáo dục, giúp mỗi người tự khẳng định bản thân, giải quyết các vấn đề về sáng tạo, logic, những ý tưởng, hoạch định trong tương lai.

   Dewey và Makiguchi đều là những con người sống trong thời kỳ thế giới có nhiều biến động và tư tưởng của họ đã gặp nhau. Cốt lõi của triết lý giáo dục mà hai ông đưa ra là: Giáo dục không phải là chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục tự nó gắn liền với cuộc sống. Cả hai ông đều là những nhà giáo dục đầu tiên đi từ quan điểm mục đích của giáo dục là “vì trẻ em”. Những điểm tương đồng của hai ông về các vấn đề như sức mạnh của giáo dục, chủ nghĩa dân sinh, hay khoa học triết học tôn giáo… đều được đề cập trong cuốn sách “Cách dạy – Cách học – Cách sống trong thế kỷ XXI”.

Sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành năm 2017, ngoài lời giới thiệu, sơ lược tiểu sử tác giả, sách được chia thành 04 chương. Chương I – Triết học Dewey được tỏa sáng trong thế kỷ XXI. Chương II – Xứ mạng của giáo dục. Chương III – Đối thoại và chủ nghĩa dân chủ. Chương IV – Khoa học triết học tôn giáo.

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi./.

                                                                               Minh Tuấn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây