Bảo vệ môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

0
1109

   Chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản là những ngành kinh tế – kỹ thuật có vai trò quan trọng trong nông nghiệp và nền kinh tế quốc dân. Bảo vệ môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản là một trong những giải pháp quan trọng hướng tới việc giảm tối đa những tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường, làm suy thoái nguồn tài nguyên đất, tài nguyên nước và đa dạng sinh học nhằm phát triển sản xuất bền vững, bảo đảm lương thực, thực phẩm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; tạo ra những nông sản an toàn có chất lượng giúp bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng.

   Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi giới thiệu cuốn sách “Bảo vệ môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản” của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Thanh Phong và Trần Trung Việt đề cập tới những tác động ảnh hưởng của hoạt động trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đối với môi trường, sức khỏe con người và giải pháp khắc phục; phổ biến một số quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với những hoạt động này; đồng thời giới thiệu một số mô hình, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng nông nghiệp sinh thái nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học… hướng tới mục đích giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp bền vững.

   Bảo vệ môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản/ Biên soạn: Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Thanh Phong, Trần Trung Việt.- Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, 2020. – 115 tr.: ảnh, bảng; 20 cm.. – (Nông nghiệp xanh, bền vững)

   Số đăng ký cá biệt:    DN.042740 – 741;        LCN.028226;           MN.063340 – 341

  Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.

Minh Nghìn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây