BÁC HỒ SỐNG MÃI VỚI CHÚNG TA

0
2405

   Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Đảng và cách mạng Việt Nam, anh hùng kiệt xuất trong lịch sử hiện đại Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Công lao và sự nghiệp của Người, tinh thần và đức độ của Người tỏa sáng đến muôn đời sau. Tư tưởng của Người về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là một đóng góp của các mạng Việt Nam vào kho tàng của chủ nghĩa Mác – Lênin, vào lý luận cách mạng xã hội trong thời đại hiện nay. Suốt cuộc đời hoạt động sôi nổi và phong phú, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn trùng gian lao, thử thách, dẫn dắt nhân dân ta trong những cuộc chiến đấu vô cùng oanh liệt, giành được những thắng lợi huy hoàng.

   Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thư viện Tổng hợp trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Bác Hồ sống mãi với chúng ta  do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn và xuất bản.

   Cuốn sách tập hợp các hồi ký (các bài báo, bài viết, sách…) viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, các cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân thế giới đã xuất bản trong những năm qua. Cuốn sách được chia làm hai tập, gồm sáu phần. Phần đầu là những bài viết, bài phát biểu có tính chất nhận định, đánh giá của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta. Các phần tiếp theo gồm các bài hồi ký, được xếp theo trình tự thời gian.

   Nội dung cuốn sách tập trung nêu rõ cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới; nêu cao tư tưởng, vĩ đại, đạo đức trong sáng, tác phong khiêm tốn, giản dị, gần gũi, sâu sát cuộc sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác và sinh hoạt đời thường; qua đó bày tỏ lòng biết ơn, tình cảm kính yêu vô hạn, thể hiện tự tôn kính, quý trọng, cảm phục của người đồng bào, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân, kiều bào Việt Nam ở ngước ngoài và bạn bè quốc tế đối với Bác Hồ.

   Cuốn sách Bác Hồ sống mãi với chúng ta cung cấp cho bạn đọc nguồn tư liệu quý, hết sức phong phú về lịch sử cách mạng Việt Nam, rất cần thiết và bổ ích đói với việc nghiên cứu và học tập của mỗi người. Đồng thời, cuốn sách còn giúp cho mỗi chúng ta tăng thêm niềm tự hào được sống, lao động và học tập trong thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ,xã hội văn minh như Bác Hồ hằng mong muốn.

   Bác Hồ sống mãi với chúng ta : Hồi ký. – H. : Chính trị quốc gia, 2005. – 903 tr. ; 24 cm. Số đăng ký cá biệt: DV.004130

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

                                                                                                Kim Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây