50 NĂM CHÂN DUNG MỘT CON NGƯỜI Thêm những hiểu biết về Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh

0
820

   Trong di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta thì tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của Người là tài sản tinh thần vô giá. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu ranh của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Người là biểu tượng cao đẹp của công lý và tình yêu con người.

   Cuốn sách 50 năm chân dung một con người (Thêm những hiểu biết về Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh) là kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Khoan sưu tầm, tuyển chọn. Cuộc đời hoạt động yêu nước cách mạng kiên trì và sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được giới thiệu tương đối đầy đủ với nét hào hùng khiến mọi người đều cảm phục.

   Tác phẩm “50 năm chân dung một con người” gồm 33 câu chuyện kể Chủ tịch Hồ Chí Minh –  một con người có nhân cách vĩ đại, bộ sưu tập các công trình nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhiều tác giả trong và ngoài nước mà chủ yếu là của tác giả nước ngoài viết, nghiên cứu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Đó là những nghiên cứu của các tác giả Jean Lacouture, Daniel Hesmesmeery, Alain Ruscio, Epghênhi Cobêlép, William Duiker, Lady Borton.

   Nội dung tác phẩm gồm hai phần chính: Phần chính văn và phần phụ lục. Ở phần chính văn, tác phẩm giới thiệu tương đối đầy đủ cuộc đời hoạt động yêu nước cách mạng kiên trì và sáng tạo của Chủ tich Hồ Chí Minh với những nét hào hùng của lòng tự hào, tự tôn dân tộc khiến mọi người đều cảm phục, kể cả những người nước ngoài trung thực và có thiện chí.

   Câu chuyện Nguyễn Ái Quốc thuật lại thân thế, sự nghiệp nhà cách mệnh Nguyễn Ái Quốc, ôn  lại quãng đời chiến đấu của Nguyễn Ái Quốc, một tấm gương nỗ lực hi sinh về chủ nghĩa và lời hiệu triệu của Người. 70 năm qua, lời kêu gọi về lòng yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và trở thành lời hiệu triệu, thôi thúc hàng triệu trái tim người dân Việt Nam không quản ngại khó khăn, gian khổ, đứng lên bảo vệ nền độc lập của dân tộc, kiến thiết đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

   Phần phụ lục cuối sách gồm một số bài viết như: Theo cha vào Bình Định của Ban Tuyên giáo, Ban Khoa học tỉnh Bình Định; Nguyễn Ái Quốc với câu lạc bộ Faubourg ( Paris) của GS. Đinh Xuân Lâm; Hồ Chí Minh và người Mỹ Sác – Lơ – Phen do chính S. Phen kể; Thêm những hiểu biết về hồ Chí Minh của Đỗ Quang Hưng; Tìm vĩ nhân ở nhà khách Nam Dương của tác giả Trương Uy – Ôn Kỳ Châu…đã góp phần tô đậm thêm nội dung phần chính văn của tác phẩm.                  

   Với nội dung phong phú, tác phẩm “ 50 năm chân dung một con người” chắc chắn sẽ được bạn đọc trong và ngoài nước nhiệt tình đón nhận.

   50 năm mươi năm chân dung một con người : Thêm những hiểu biết về Nguyễn Aí Quốc – Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Khoan: Sưu tầm, tuyển chọn. – H. : Lao động. – 391tr ; 27cm, Số đăng ký cá biệt: DV.03713

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

                                                                                                Kim Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây