TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

0
447

   Trong di sản vĩ đại và vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, tư tưởng của Người về lãnh đạo công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống tư tưởng phong phú, đa dạng của Người.

   Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của “lãnh đạo công tác tư tưởng” đối với sự thành bại của cách mạng Việt Nam, trong quá trình hoạt động và lãnh đạo cách mạng, trong các bài nói, bài viết, Chủ Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định: Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm; Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng. Đồng thời, Người yêu cầu, trong tổ chức thực hiện mọi hoạt động, lãnh đạo công tác tư tưởng phải đi trước một bước, hàng đầu và quan trọng nhất, không ngừng đổi mới để phù hợp với những điều kiện cụ thể của hoàn cảnh, đối tượng, nâng cao hiệu quả, phục vụ cho sự nghiệp chung của cách mạng.

   Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà tư tưởng, nhà lý luận lỗi lạc mà Người còn là một nhà lãnh đạo công tác tư tưởng kiệt xuất, một tấm gương mẫu mực về thực hành lãnh đạo công tác tư tưởng. Những chỉ dẫn cũng như cuộc đời hoạt động lãnh đạo công tác tư tưởng của Người đều toát lên hình mẫu cao đẹp, vĩ đại nhưng hết sức giản dị, thanh cao của một nhà hiền triết hành động mang tên – “Hồ Chí Minh”.

   Công cuộc đổi mới, hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng hơn 30 năm qua đã và đang đạt được những kết quả, thành tựu hết sức to lớn, có ý nghĩa lịch sử, toàn diện trên mọi lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo khoa học, sáng suốt của Đảng, quản lý, điều hành thống nhất, hiệu quả của Nhà nước; tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

   Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí minh về lãnh đạo công tác tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn” do Nhà xuất bản Công an nhân dân ấn hành năm 2019 của Tiến sĩ Lê Quang Minh với độ dày 2016 trang sách nhằm làm rõ về một nội dung, lĩnh vực, một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh củng như nhận thức rõ hơn những giá trị lý luận – thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về lãnh đạo công tác tư tưởng trong bối cảnh, tình hình mới.

   Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây