TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT VÀ MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

0
748

   Đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là Đại đoàn kết các Dân tộc, Tôn giáo, Giai cấp, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng của Đất nước, Đoàn kết mọi thành viên trong đại gia đình dân tộc Việt Nam dù sống trong nước hay định cư ở nước ngoài thành một khối vững chắc trên cơ sở thống nhất về mục tiêu chung và những lợi ích căn bản. Tác giả Nguyễn Bích Hạnh, Nguyễn Văn Khoan  đã trích dẫn những nội dung cơ bản về tư tưởng của Bác và giới thiệu đến bạn đọc:

   Nội dung được chia làm 3 phần:

   Phần I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết.

   Trích từ bài phát biếu của Tổng Bí thư Đỗ Mười, Ngày 17/11/1995 trong lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhát Việt Nam tại Hà Nội

   Phần II. Hồ Chí Minh với Mặt trận đoàn kết dân tộc.

   Phần phụ lục: Biên niên hoạt động xây dựng mặt trận đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ năm 1919 – 1969.

   Tư Tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết và Mặt Trận đoàn kết Dân tộc/Nguyễn Bích Hạnh, Nguyễn Văn Khoan/Nguyễn Bích Hạnh, Nguyễn Văn Khoan.- H. Nxb.Lao động,1999.-150tr.;19cm.

  Số đăng ký cá biệt: ĐN.20.488

                                                                                Ảnh: Hữu Vương
Tin: Thùy Nhân – P.TT-TM

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây