MẤY VẤN ĐỀ CÔNG TÁC MẶT TRẬN TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY

0
707

   Nhằm góp phần công tác Mặt trận trong  tăng cường sự lãnh đạo  của Đảng đối với  công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới Tác giả giới thiệu đến bạn đọc những vấn đề sau:  

   Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  trong  sự nghiệp Cách mạng nước ta từ khi Đảng Cộng sản thành lập đến nay;

   Những phương hướng, biện pháp tăng cường công tác Mặt trận trong  giai đoạn Cách mạng hiện nay;  và những phân tích sâu sắc về vị trí, tính chất, chức năng và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   Mấy vấn đề công tác Mặt trận trong giai đoạn Cách mạng hiện nay/Huỳnh Tấn Phát.- H. Nxb. Sự thật,1985.-79tr.;19cm.

   Số đăng ký cá biệt: ĐN.0506

                                                                              Ảnh: Hữu Vương
Tin: Thùy Nhân – P.TT-TM

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây