TẬP HỢP CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

0
575

   Để lãnh đạo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, yêu cầu cuộc bầu cử phải bảo đảm được tiến hành “dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm…”. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng bầu cử quốc gia, các bộ, ngành liên quan đã ban hành các kế hoạch cụ thể, các văn bản phục vụ cuộc bầu cử.

   Nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cuộc bầu cử, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Tập hợp các văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

   Tập hợp các văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân / Hội đồng bầu cử quốc gia biên soạn. – Hà Nội : Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2016. – 280tr. ; 27 cm.

   Số đăng ký cá biệt:          DV.006454                  MV.008560-61

          Vân Trà – Phòng Thông tin Thư mục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây