LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

0
940

   Giới thiệu đến bạn đọc 2 nội dung:

   – Lệnh về việc công bố luật số:02/2015/L-CTN, có hiệu lực từ  ngày 23 tháng 06 năm 2015;

   – Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số:75/2015/QH13, có hiệu lực từ  ngày 01 tháng 01 năm 2016; Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sing Hùng đã ký.

   GỒM: VIII CHƯƠNG  VÀ 41 ĐIỀU;

   CHƯƠNG I: NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG; Từ Điều 01 – Điều 11;

   CHƯƠNG II: TẬP HỢP, XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC ; Từ Điều 12 – Điều 14;

   CHƯƠNG III: ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÂN DÂN; Từ Điều 15 – Điều 18;

    CHƯƠNG IV: THAM GIA XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC; Từ Điều 19 – Điều 24;

    CHƯƠNG V: HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT; Từ Điều 25 – Điều 31;

   CHƯƠNG VI: HOẠT ĐỘNG PHẢN  BIỆN XÃ HỘI; Từ Điều 32 – Điều 36;

   CHƯƠNG VII: ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM; Từ Điều 37 – Điều 39;

   CHƯƠNG VIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH; Từ Điều 40 – Điều 41;

   Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.- H. Nxb.Hồng Đức,1999.-38tr.;19cm.

   Số đăng ký cá biệt: MN.059002-004

                                                          Ảnh: Hữu Vương
Tin: Thùy Nhân – P.TT-TM

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây