LỊCH SỬ MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI (Sơ thảo 1930-1975)

0
1096

    

   Phần mở đầu: Giới thiệu về đất nước, con người Quảng Ngãi và truyền thống đấu tranh Cách mạng trước năm 1930.

   Các tác giả chia các giai đoạn lịch sử gồm ba phần: 

   Phần thứ nhất: Từ ngày mở đất, sinh cơ lập nghiệp, trải qua bao biến đổi thăng trầm, cư dân Quảng ngãi đã cố kết bền vững trong cộng đồng làng xã, chung lưng đấu cật, nêu cao tinh thần đoàn kết và ý chí ngoan cường , đối mặt với hiện thực thiên nhiên – xã hội khắc nghiệt. Nhiều cuộc đấu tranh nổ ra chống lại các tập đoàn phong kiến suy tàn giai đoạn trước khi có Đảng và Mặt trận; Các cao trào vận động giải phóng dân tộc giành chính quyền về tay Nhân dân (1930-1945);

   Phần thứ hai: Mặt trận Việt Minh và Liên Việt Quảng Ngãi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ( 1945-1954)

   Phần Kết: Thư của Uỷ Ban vận động cứu quốc Quảng Ngãi kêu gọi đồng bào ủng hộ Đội quân du kích Ba Tơ.

   Thư của Uỷ Ban vận động cứu quốc Quảng Ngãi của Tổng bộ Việt Minh gởi Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

   Lời kêu gọi của Uỷ Ban Mặt Trận Dân Tộc Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi ( Về việc sau khi xóa bỏ ngụy quyền, thành lập Uỷ Ban Nhân Dân Cách mạng tỉnh Quảng Ngãi – ngày 20.12.1968.

  Lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Sơ thảo 1930-1975/Nguyễn Bích Hạnh, Nguyễn Văn Khoan.- H. Nhà xuất bản: Lao động,1999.-150tr.;19cm.

    Số đăng ký cá biệt: ĐN.20.488

Ảnh: Hữu Vương
Tin: Thùy Nhân – P.TT-TM

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây