HỒ CHÍ MINH VỚI CON ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

0
138

   Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên tràn đầy hoài bão cách mạng Nguyễn Tất Thành đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước cho dân tộc. Trải nghiệm và thấu hiểu những nguyên nhân không thành công của các phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX của các vị tiền bối, với nhãn quan chính trị và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Nguyễn Tất Thành đã sang phương Tây để “tìm hiểu các nước rồi trở về giúp đồng bào mình”. Trên hành trình tìm đường cứu nước, Người đã đến nhiều quốc gia châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi…, hiểu thấu bản chất của chủ nghĩa đế quốc, nỗi thống khổ và số phận của các dân tộc thuộc địa. Vởi tầm nhìn rộng lớn, Người đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin và quyết tâm đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, con đường cách mạng vô sản thế giới.

   Sau 30 năm bôn ba khắp năm châu, vừa lao động, vừa học tập, nghiên cứu lý luận và thực tiễn cách mạng thế giới, Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc, mang theo một tài sản vô cùng quý báu, đó là con đường cách mạng, con đường giải phóng dân tộc Việt Nam. Con đường cách mạng Việt Nam mà Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh xây đắp là nền tảng cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ lịch sử đến hiện tại và mãi mãi tỏa sáng cho muôn đời con cháu mai sau. Tư tưởng của Người về con đường cách mạng Việt Nam là sự kết tinh những gì tinh túy nhất trong tư tưởng nhân loại, mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác – Lênin. Mặc dù Người đã ra đi vào cõi vĩnh hằng, song những bài học lớn về con đường cách mạng Việt Nam mà Người để lại luôn được toàn Đảng, toàn dân ta trân trọng, nghiên cứu, học tập, quán triệt một cách sâu sắc và vận dụng, phát triển sáng tạo vào điều kiện cụ thể trong từng giai đoạn để đưa con thuyền cách mạng Việt Nam cập bến vinh quang.

   Cuốn sách Hồ Chi Minh với con đường giải phóng dân tộc do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2019 đã tập trung phân tích, làm sáng tỏ bối cảnh lịch sử, mục đích và hành trình tìm đường cứu nước của Bác và vai trò của Người trong việc sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

   Cuốn sách cung cấp những tư liệu quý báu giúp cho những nhà khoa học, nhà nghiên cứu, sinh viên và bạn đọc quan tâm về vấn đề này.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây