Sao cỏ lại xanh

Lớp học mật ngữ

Đội giải cứu PINK

GIẢI QUYẾT NHỮNG TRỞ NGẠI TRONG HỌC TẬP

   IKESUE SHOTA (PAGUO OTTO)    Sinh tháng 12 năm 1989, người Fukuoka. Theo học tại Đại học Meiji (Nhật Bản).    NONAKA SHOHEI (NONA)    Sinh tháng 6 năm 1989, người Tokyo. Theo học tại Đại...