TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ cuộc đời và sự nghiệp

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCV.000069 Dowload tại đây: DCV.000069      

Mấy nét văn hóa cổ truyền Kà Dong

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000897 Dowload tại đây: DCN.000897      

Lịch sử Đảng bộ huyện Đức Phổ (1930 – 1975)

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000079 Dowload tại đây: DCN.000079    

Dung Quất tiến vào thế kỷ XXI

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000605 Dowload tại đây: DCN.000605      

Truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân và Đảng bộ xã Bình...

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000133 Dowload tại đây: DCN.000133      

Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ và đội Du kích Ba Tơ

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000144 Dowload tại đây: DCN.000144      

Văn hóa và Đổi mới

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000853 Dowload tại đây: DCN.000853      

Những tập thể và cá nhân điển hình trong cuộc vận động “Học tập...

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000265 Dowload tại đây: DCN.000265    

ĐỊA CHÍ QUẢNG NGÃI

Dowload tại đây: Địa-chí-Quảng-Ngãi  

Sơ thảo Lịch sử Đảng bộ Huyện Nghĩa Hành (1930-1975)

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000069 Dowload tại đây: DCN.000069