KHỞI NGHĨA TRÀ BỒNG VÀ MIỀN TÂY QUẢNG NGÃI sự kiện và ý nghĩa

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCV.000036 Dowload tại đây: DCV.000036      

NGUYỄN NGHIÊM

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000779 Dowload tại đây: DCN.000779      

Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tịnh Bình 1930...

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000142 Dowload tại đây: DCN.000142    

Lịch sử phong trào yêu nước, cách mạng của nhân dân và Đảng bộ...

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000068 Dowload tại đây: DCN.000068-trang-1-101 DCN.000068-trang-102-311        

SƠN MỸ Nhìn lại 30 năm

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000194 Dowload tại đây: DCN.000194      

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI (1975 – 2005)

Dowload tại đây: lich su dang bo Quang Ngai 1975-2005-ct  

Sơ thảo Lịch sử Đảng bộ Huyện Nghĩa Hành (1930-1975)

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000069 Dowload tại đây: DCN.000069      

Quảng Ngãi: Tiềm năng và động thái kinh tế (1990 – 1999)

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000911 Dowload tại đây: DCN.000911      

Muối biển Nghĩa Bình

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000574 Dowload tại đây: DCN.000574