XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

0
829

   Cuốn sách “Xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”  của Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Với hơn 500 trang, nội dung được kết cấu thành 4 phần:

   – Phần thứ nhất: “Tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”;

   – Phần thứ hai: “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới”;

   – Phần thứ ba: “Củng cố nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới”;

   – Phần thứ tư: “Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”.

   Cuốn sách hàm chứa nội dung súc tích, văn phong, diễn đạt giản dị, dễ hiểu; có giá trị lý luận – thực tiễn đối với việc chỉ đạo, định hướng xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời, thể hiện rõ tầm trí tuệ và kinh nghiệm công tác, sự trăn trở, tâm huyết của đồng chí Bộ trưởng đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, BVTQ hiện nay.

   Cuốn sách bước đầu tổng kết những vấn đề lý luận, thực tiễn trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng, hướng tới việc chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Quân đội và Đại hội XIII của Đảng.

  Cuốn sách giúp bạn đọc, nhất là cán bộ, chiến sĩ trong quân đội có thêm tư liệu nghiên cứu, nắm vững hệ thống quan điểm của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.Mặc dù chịu sự tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước,nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị bằng âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; song dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, toàn quân đã và đang thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ Quốc.

   Xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới/Ngô Xuân Lịch.-H.:Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2019.-560tr;21cm

   Số đăng ký cá biệt: DN.42047

                    Thùy Nhân

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây